Sieci zewnętrzne

rurySieci zewnętrzne to wszelkiego rodzaju instalacje sanitarne, które znajdują się na zewnątrz budynków i służą do zaopatrywania w wodę użytkowników obiektu. Oprócz tego ich zadaniem jest odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych, a także dostarczanie gazu i ciepła.
Przyłączami sieciowymi nazywane są więc przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W naszej ofercie San-Bet znajdują się niezbędne elementy do budowy sieci zewnętrznej – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym asortymentem naszego sklepu.

 

Projektowanie zewnętrznej sieci wodociągowej

W projekcie zewnętrznej sieci wodociągowej bardzo ważne jest sporządzenie schematu, który swoim zasięgiem obejmuje obszar całej jednostki osadniczej – tak zwany szkielet sieci.
Projektując zewnętrzną sieć wodociągową należy:
    • połączyć jak najkrótszą drogą punkty zasilania z głównymi dzielnicami jednostki osadniczej, które wymagają największego zapotrzebowania w wodę:
    • w razie braku szczegółowego projektu zagospodarowania terenu, konieczne jest trasowanie przewodów magistralnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
    • trasować przewody, które prowadzą dużą ilość wody, przez środki ciężkości rejonów o największym zapotrzebowaniu na wodę.